Khu Trải Nghiệm Dự Án Đảo Tiên – Angel Island

Khách hàng

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc SÔNG TIÊN

Vị trí

Đảo Nhơn Phước, Đồng Nai

Phạm vi công việc

Tổng Thầu

Thời gian

Hoàn thiện tháng 1/2021

Khu Trải Nghiệm Dự Án Đảo Tiên – Angel Island

Hình ảnh tổng quan dự án