Overview

Nhân sự cấp cao

Trần Quang Tuấn

Chủ Tịch - Tổng Giám Đốc
Xem thêm

Vũ Đức Tài

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Mai Chánh Thành

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Phạm Hữu Phúc

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Trần Đăng Khoa

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Mai Chánh Thành

Giám Đốc Khối
Phát Triển Kinh Doanh
Xem thêm

Nguyễn Văn An

Giám Đốc Khối
Kỹ Thuật và Công Nghệ
Xem thêm

Mai Thị Kim Dung

Giám Đốc Khối
Nhân Sự - Tài Chính - Kế Toán
Xem thêm

Võ Gia Đông Lan

Giám Đốc Khối
Thương Mại
Xem thêm
error: Alert: Content selection is disabled!!