Overview

Nhân sự chủ chốt

Trần Quang Tuấn

Chủ Tịch - Tổng Giám Đốc
Xem thêm

Vũ Đức Tài

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Mai Chánh Thành

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Kamiosako Hajime

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Phạm Hữu Phúc

Giám Đốc Điều Hành
Xem thêm

Trần Đăng Khoa

Trưởng VP Hà Nội
Xem thêm

Nguyễn Văn An

Giám Đốc Khối Kỹ Thuật và Công Nghệ
Xem thêm

Trần Minh Thi

Giám Đốc Trung Tâm Thiết Kế & Thi Công
Xem thêm

Thái Đình Dũng

Giám Đốc Khối Hạ Tầng
Xem thêm

Mai Thị Kim Dung

Giám Đốc Khối Nhân Sự - Tài Chính - Kế Toán
Xem thêm

Võ Gia Đông Lan

Giám Đốc Khối Thương Mại
Xem thêm

Nguyễn Thiện Thuật

Giám Đốc Dự Án
Xem thêm

Huỳnh Ngọc Tuấn

Giám Đốc Dự Án
Xem thêm

Hồ Đình Long

Giám Đốc Dự Án
Xem thêm

Phạm Viết Thạch

Giám Đốc Dự Án
Xem thêm

Nguyễn Hữu Pháp

Giám Đốc Dự Án
Xem thêm

Võ Quang Đạt

Giám Đốc Dự Án
Xem thêm

Nguyễn Đức Hậu

Giám Đốc Dự Án Cơ Điện
Xem thêm

Trịnh Quý

Giám Đốc Dự Án Cơ Điện
Xem thêm

Nguyễn Đức Hiển

Giám Đốc Dự Án Cơ Điện
Xem thêm

Châu Văn Bằng

Giám Đốc Dự Án Cơ Điện
Xem thêm

Nguyễn Khánh Hiệp

Trưởng Phòng Đấu Thầu
Xem thêm

Nguyễn Hoàng Nam

Trưởng Phòng Đấu Thầu Cơ Điện
Xem thêm

Ngô Vũ Đình Phúc

Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật
Xem thêm

Trần Đình Vỹ

Trưởng Phòng Quản Lý Nhà Thầu Phụ
Xem thêm

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng Phòng Thiết Bị
Xem thêm

Mao Vĩ Cường

Trưởng Phòng An Toàn
Xem thêm