Overview

Nhân sự chủ chốt

Trần Quang Tuấn

Chủ tịch - Tổng giám đốc
Xem thêm

Vũ Đức Tài

Giám đốc điều hành
Xem thêm

Mai Chánh Thành

Giám đốc điều hành
Xem thêm

Kamiosako Hajime

Giám đốc điều hành
Xem thêm

Phạm Hữu Phúc

Giám đốc điều hành
Xem thêm

Trần Đăng Khoa

Trưởng VP Hà Nội
Xem thêm

Nguyễn Văn An

Giám đốc phát triển hệ thống
Xem thêm

Thái Đình Dũng

Giám đốc Khối hạ tầng
Xem thêm

Trần Minh Thi

Giám đốc trung tâm thiết kế & thi công
Xem thêm

Nguyễn Thiện Thuật

Giám đốc dự án
Xem thêm

Huỳnh Ngọc Tuấn

Giám đốc dự án
Xem thêm

Hồ Đình Long

Giám đốc dự án
Xem thêm

Nguyễn Thái Hà

Giám đốc Dự án
Xem thêm

Nguyễn Hữu Pháp

Giám đốc dự án
Xem thêm

Võ Quang Đạt

Giám đốc dự án
Xem thêm

Nguyễn Hoàng Nam

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Nguyễn Vũ Hải Đăng

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Nguyễn Đức Hậu

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Trịnh Quý

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Nguyễn Đức Hiển

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Châu Văn Bằng

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Trần Đình Vỹ

Giám đốc dự án cơ điện
Xem thêm

Mai Thị Kim Dung

Trưởng phòng tài chính kế toán
Xem thêm

Võ Gia Đông Lan

Trưởng phòng chi phí & hợp đồng (C&C)
Xem thêm

Nguyễn Khánh Hiệp

Trưởng phòng Đấu thầu
Xem thêm

Quang Đức Thông

Trưởng BP đấu thầu cơ điện
Xem thêm

Trần Anh Vinh

Trưởng ban BIM
Xem thêm

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng thiết bị
Xem thêm

Mao Vĩ Cường

Trưởng Phòng An Toàn
Xem thêm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trưởng ban Truyền thông
Xem thêm