Cơ hội Nghề nghiệp

Cơ Hội Nghề Nghiệp

 • TÂN KỸ SƯ

  Cả nước

  22/07/2021

  Mô tả công việc:

  Đa dạng các vị trí Công việc từ Nhân viên văn phòng đến Giám sát hiện trường. Ứng viên sẽ được tư vấn và trao đổi cụ thể trong quá trình phòng vấn, để lựa chọn được công việc phù hợp nhất theo nguỵên vọng cũng như thế mạnh của bản thân; đồng thời, xác định được định hướng và lộ trình nghề nghiệp lâu dài.

 • NHÂN VIÊN KHỐI LƯỢNG PHÒNG ĐẤU THẦU

  Cả nước

  22/7/2021

  Mô tả công việc:

  • Nghiên cứu hồ sơ thầu, bản vẽ và các tài liệu liên quan để tính toán khối lượng các dự án được phân công.
  • Tính toán khối lượng chi tiết.
  • Thực hiện đối chiếu, làm rõ khối lượng dự thầu với Tư vấn, Chủ đầu tư