Cơ hội Nghề nghiệp

Cơ Hội Nghề Nghiệp

 • KIẾN TRÚC SƯ

  Cả nước

  15/04/2020

  Mô tả công việc:

  • Kết hợp với các bộ môn để phát triển dự án từ giai đoạn Thiết kế ý tưởng đến giai đoạn hoàn thiện Dự án.
  • Đưa ra những ý tưởng phù hợp với yêu cầu từ Chủ đầu tư trong đó có cân nhắc về kinh tế và các giải pháp Kết cấu và MEP.