TỔNG THẦU XÂY DỰNG & MEPF HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC CHÂU Á APEA 2021

Dự án thi công
108 dự án
Doanh số Backlog
17.284 tỷ
Tổng số nhân viên
1.200 nhân viên
Lực lượng thi công
14.000 nhân công

项目

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Loi Hai 2 风力发电厂

客户 REE Corporation
地点 Binh Thuan
工作范围 总承包商 BOP
28.9 MW/总电缆长度 4.3 公里
阅读更多

Latest news

职业

We are always looking for potential candidates to have a sustainable cooperation and development
现在申请

多元化的各工作岗位从文员至现场监督。会咨询給聘征者... 查看更多

职位描述 根据质量管理系统监督工作和在工作时发生问... 查看更多

工作描述 立计划,在现场实行和检查安全系统 – 健... 查看更多

Central Culture

Videos

CENTRALNEWS #49
DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC CHÂU Á TẠI APEA VN 2021
CỦNG CỐ NỘI LỰC, NẮM BẮT THỜI CƠ

合作夥伴和客戶