CENTRAL TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁC QUẢN LÝ CẤP TRUNG

CENTRAL TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁC QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Nằm trong chuỗi các hoạt động đào tạo năm 2019, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho các cấp quản lý, Phòng Nhân sự phối hợp với Trường Doanh nhân PACE tổ chức khóa đào tạo “Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung


Ông Trần Kim Điền – TP Nhân sự phát biểu khai mạc Khóa học 3M

Chương trình học được thiết kế dành riêng cho những người đang là quản lý cấp trung (Middle Manager – MM). Tham gia khóa học lần này có 25 nhân sự bao gồm Giám đốc dự án, Chỉ huy trưởng, các Trưởng Phòng/ Ban tại khu vực miền Nam. Khóa học diễn ra trong 12 buổi sẽ mang đến cho các MM một cái nhìn tổng quan về chân dung MM và hệ thống quản lý hiệu quả: Hiểu được thế nào là một MM chuyên nghiệp; Nắm vững các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể nâng cao năng lực quản trị của mình.

Năng lực quản lý nói chung bao gồm “năng lực chuyên môn” và “năng lực quản trị”. Đa số trong các doanh nghiệp hiện nay, nhiều người làm chuyên môn rất giỏi, nhưng lại chưa thành công khi ngồi ở vị trí quản lý. Lý do, họ chưa biết cách “quản lý con người”, chưa hiểu được “trăn trở” của Sếp lớn. Hoặc chưa thực thi sâu sát chiến lược Công ty để phân rã xuống chiến lược của Phòng/ Ban mình. Bởi khi thẩm thấu Văn hóa của Công ty mới có thể đưa ra đường hướng xây dựng Văn hóa cho từng thành viên được hiệu quả.


Anh chị GĐDA, Trưởng Phòng/ Ban chăm chú tiếp thu, hào hứng chia sẻ trong buổi học đầu tiên 3M

Với những kiến thức được lĩnh hội qua khóa học, MM sẽ hiểu được hệ thống quản lý Công ty, từ đó biết cách Xây dựng hệ thống quản lý đơn vị mình; Biết làm “cầu nối” giữa Sếp lớn và nhân viên thuộc cấp; Biết truyền tải một cách hiệu quả những ý tưởng của Sếp lớn xuống cho nhân viên. Biết cách phối kết hợp giữa các nhân viên trong P/B/BP mình và giữa P/B mình với các P/B khác. Biết cách giải quyết mọi vấn đề nội bộ của P/B mình dựa trên tầm nhìn toàn cục của Công ty,…

Việc CENTRAL tập trung đào tạo thông qua những khóa học mang tính thực tế như thế này sẽ góp xây dựng “mô hình” nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ quản lý cấp trung nói riêng và đội ngũ quản lý Công ty nói chung.

Một số hình ảnh khác trong buổi học:

Trần Thuy – LinhNDT 

Th4 15, 2019