ĐẠI HỌC PHENIKAA

ĐẠI HỌC PHENIKAA

Chủ đầu tư

Trường Đại học Phenikaa

Địa điểm

Hà Nội

Quy mô

Trường học

Hạng mục

Thi công Kết cấu & Hoàn thiện ngoài

Thời gian