Vinhomes Grand Park - The Origami

Khách hàng

Vingroup – Mitsubishi – Nomura

Vị trí

Đường Nguyễn Xiển, Quận 9, TP.HCM

Phạm vi công việc

Nhà Thầu Chính
4 Tháp 2 Hầm, 21-31 Tầng
CFA: 221.070m2

Thời gian

Bàn giao tháng 4/2022

Vinhomes Grand Park – The Origami

Hình ảnh tổng quan dự án