Villa 44 Trương Định

Khách hàng

Tập đoàn Hoa Lâm

Vị trí

44 Trương Định, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc

Nhà Thầu Chính

Thời gian

Bàn giao 2018

Villa 44 Trương Định

Hình ảnh tổng quan dự án