Tòa Nhà Văn Phòng Pearl Five

Khách hàng

Công ty Cổ phần Đầu tư Ngọc Sơn Nam – Tập đoàn SSG

Vị trí

Số 5 Lê Quý Đôn

Phạm vi công việc

Nhà Thầu Chính
3 tầng hầm + 16 tầng

Thời gian

Từ 31/7/2019 đến 15/7/2020

Tòa Nhà Văn Phòng Pearl Five

Hình ảnh tổng quan dự án