Khách Sạn Aiden Saigon

Khách hàng

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Triều Châu

Vị trí

Số 28 Đường 26, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc

Tổng Thầu
CFA 2.561m2

Thời gian

Từ 12/01/2017 đến 15/05/2018

Khách Sạn Aiden Saigon

Hình ảnh tổng quan dự án