CAO ỐC VĂN PHÒNG ETOWN 6

Khách hàng

REE Corp

Vị trí

364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình

Phạm vi công việc

Tổng thầu thi công Kết cấu tầng hầm, phần thân, hoàn thiện, đường nội bộ và các hạng mục xây dựng cảnh quan bên ngoài

Thời gian

500 ngày

Cao Ốc Văn Phòng Etown 6

Hình ảnh tổng quan dự án