TÒA NHÀ VĂN PHÒNG PHYTOPHARMA

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG PHYTOPHARMA

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Uơng 2

Địa điểm

24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM

Quy mô

3 tầng hầm & 15 tầng cao

Hạng mục

Tổng Thầu

Thời gian