UOA Tower

Khách hàng

Công Ty TNHH UOA Tower
UOA Group Malaysia

Vị trí

Quận 7, TP.HCM

Phạm vi công việc

Nhà Thầu Chính
04 tầng hầm + 25 tầng cao
CFA: 48.645m2

Thời gian

Bàn giao tháng 8/2020

UOA Tower

Đây là công trình tòa nhà văn phòng do Công ty UOA (Malaysia) làm Chủ đầu tư với qui mô 45.000 m2 diện tích sàn: gồm 4 hầm, 25 tầng cao. Để đạt được thành quả xuất sắc, anh em BCH đã nỗ lực không ngừng và bám sát kế hoạch đề ra rất kỹ lưỡng từ Ban Lãnh đạo Công ty.

Hình ảnh tổng quan dự án

error: Alert: Content selection is disabled!!