VỊNH HÒA EMERALD BAY RESORT

VỊNH HÒA EMERALD BAY RESORT

Chủ đầu tư

VINH HOA EMERALD BAY INTERNATIONAL HOSPITALITY CO.,LTD

Địa điểm

Thị trấn Sông Cầu, Phú Yên

Quy mô

Resort

Hạng mục

Thi công Kết cấu & Hoàn thiện

Thời gian