VĂN PHÒNG MEYLAND

VĂN PHÒNG MEYLAND

Chủ đầu tư

Tân Á Đại Thành

Địa điểm

Hà Nội

Quy mô

1 tầng hầm & 7 tầng cao

Hạng mục

Tổng thầu D&B

Thời gian