TRƯỜNG LIÊN CẤP EDISON

TRƯỜNG LIÊN CẤP EDISON

Chủ đầu tư

Chuỗi Sáng Tạo

Địa điểm

Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên

Quy mô

Hạng mục

Nhà thầu chính - Kết cấu, hoàn thiện

Thời gian

Bắt đầu: 15/12/2017
Hoàn thành: 15/05/2018

Khuôn viên nhà trường có diện tích 21.500m2 với qui mô xây dựng gồm 5 khối nhà, hệ thống phòng học chính, phòng chức năng, thí nghiệm hiện đại, khu thể thao kết nối với hạ tầng Ecopark Sport Arena… đáp ứng qui mô học tập liên thông ở cả ba cấp học.