TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ CHADWICK

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ CHADWICK

Chủ đầu tư

Ecopark

Địa điểm

Hưng Yên

Quy mô

Hạng mục

Tổng thầu

Thời gian