TRƯỜNG EMASI NAM LONG

TRƯỜNG EMASI NAM LONG

Chủ đầu tư

Khai Sáng & Nam Long

Địa điểm

Quận 7, TP. HCM

Quy mô

Tổng diện tích sàn 20.000 m2, 1 hầm, 6 lầu gồm 3 khu - trong đó 2 khu là trường học khối cấp 1&2 và 1 khu thể thao, hồ bơi.

Hạng mục

Thi công kết cấu, hoàn thiện & MEP

Thời gian

Bắt đầu: 05/2018

Hoàn thành: 11 tháng

Trường gồm 2 khu là trường học khối cấp 1& 2 và 1 khu thể thao, hồ bơi với tổng diện tích sàn 20.000 m2