TRỤ SỞ VĂN PHÒNG C.P. GROUP

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG C.P. GROUP

Chủ đầu tư

C.P. Group

Địa điểm

KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Quy mô

2 hầm và 9 tầng nổi

Hạng mục

Tổng thầu

Thời gian