TÒA NHÀ VĂN PHÒNG UOA

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG UOA

Chủ đầu tư

Công ty TNHH UOA Tower (Malaysia)

Địa điểm

Quận 7, TP. HCM

Quy mô

4 hầm, 25 tầng

Hạng mục

Kết cấu, hoàn thiện và MEP

Thời gian

Bắt đầu: 28/10/2018
Hoàn thành: TBA