QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG VEGA CITY NHA TRANG

QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG VEGA CITY NHA TRANG

Chủ đầu tư

KDI Holdings

Địa điểm

Bãi Tiên, Đường Đệ, P. Vĩnh Hòa, Nha Trang

Quy mô

1 tầng hầm, 8 tầng Podium, 2 Tòa tháp và 30 tầng cao

Hạng mục

Nhà Thầu chính

Thời gian