MASTERI CENTRE POINT

MASTERI CENTRE POINT

Chủ đầu tư

Masterise Homes

Địa điểm

Phường Long Bình và Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Quy mô

5 tháp, mỗi tháp 2 hầm. Số tầng cao từ 21 ~ 40 tầng

Hạng mục

Tổng thầu Thi công Kết cấu, Hoàn thiện và MEP

Thời gian