KHU DU LỊCH SƠN TIÊN

KHU DU LỊCH SƠN TIÊN

SON TIEN

Chủ đầu tư

Tập Đoàn Suối Tiên

Địa điểm

Quốc lộ 51, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Quy mô

Khu du lịch

Hạng mục

Tổng Thầu

Thời gian