TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP TUYÊN SƠN

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CAO CẤP TUYÊN SƠN

Chủ đầu tư

TNHH Phát triển nhà Tuyên Sơn

Địa điểm

Quận Hải Châu, Tp, Đà Nẵng

Quy mô

Căn hộ cao cấp

Hạng mục

Tổng Thầu

Thời gian