AIDEN SAIGON HOTEL

AIDEN SAIGON HOTEL

Chủ đầu tư

Khách sạn Triều Châu

Địa điểm

Quận 6, TP. HCM

Quy mô

Hạng mục

Tổng thầu - Kết cấu, hoàn thiện, cơ điện & hạ tầng

Thời gian

Bắt đầu: 01/12/2017
Hoàn thành: 15/05/2018

Khạch sạn toạ lạc tại Quận 6, nơi được xem là khu trung tâm thương mại lớn nhất của người Hoa ở Việt Nam.