CAO ỐC VĂN PHÒNG FIVE STAR TOWER

CAO ỐC VĂN PHÒNG FIVE STAR TOWER

Chủ đầu tư

Five Star Group

Địa điểm

Quận 1, TP. HCM

Quy mô

Hạng mục

Nhà thầu chính - Kết cấu & hoàn thiện

Thời gian