CMC CREATIVE SPACE

CMC CREATIVE SPACE

Chủ đầu tư

Tập đoàn Công nghệ CMC

Địa điểm

Quận 7, Tp.HCM

Quy mô

Một Tòa Nhà Trung Tâm Dữ Liệu & Hai Toà Nhà Văn Phòng

Hạng mục

Tổng Thầu

Thời gian