BW LOGISTICS & INDUSTRIAL DEVELOPMENT THOI HOA

BW LOGISTICS & INDUSTRIAL DEVELOPMENT THOI HOA

Chủ đầu tư

CT CP Phát triển Công nghiệp BW

Địa điểm

KCN Mỹ Phước 4, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quy mô

5 Nhà xưởng; Nhà phụ trợ; Nhà xe; Nhà điều hành

Hạng mục

Tổng thầu

Thời gian