ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY

ANGEL ISLAND EXPERIENCE GALLERY

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên

Địa điểm

Đảo Nhơn Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Quy mô

Angel Island Experience Gallery

Hạng mục

Tổng Thầu

Thời gian