Nhân sự chủ chốt

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

 • Trần Quang Tuấn

  Chủ tịch - Tổng giám đốc

 • Vũ Đức Tài

  Giám đốc điều hành

 • Mai Chánh Thành

  Giám đốc điều hành

 • Phạm Hữu Phúc

  Giám đốc khối xây lắp

 • WATANABE YAMATO

  Quản lý thi công cấp cao

 • Nguyễn Hưng Quốc

  Cố vấn cấp cao

 • Nguyễn Thiện Thuật

  Giám đốc dự án

 • Phạm Văn Hùng

  Giám đốc dự án

 • Cao Sơn Hùng

  Giám đốc dự án

 • Trần Đăng Khoa

  Giám đốc dự án, Trưởng văn phòng miền Bắc

 • Nguyễn Hoàng Nam

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Nguyễn Vũ Hải Đăng

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Trịnh Quý

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Nguyễn Đức Hậu

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Nguyễn Đức Hiển

  Giám đốc dự án cơ điện

 • Trần Minh Thi

  Giám đốc trung tâm thiết kế & thi công

 • Dương Quốc Anh

  Trưởng phòng đấu thầu

 • Trần Anh Vinh

  Trưởng ban BIM

 • Quang Đức Thông

  Trưởng BP đấu thầu cơ điện

 • Đoàn Quốc Thịnh

  Trưởng phòng CCM

 • Dương Nguyễn Hoàng Sơn

  Trưởng phòng hành chính

 • Trần Kim Điền

  Trưởng phòng nhân sự

 • Nguyễn Dương Trúc Linh

  Trưởng ban truyền thông

 • Mai Thị Kim Dung

  Trưởng phòng tài chính kế toán

 • Trần Chí Cầu

  Trưởng ban lực lượng thi công

 • Hoàng Anh Tuấn

  Trưởng phòng thiết bị

 • Mao Vĩ Cường

  Trưởng ban an toàn

 • Trịnh Ngọc Đạo

  Trưởng phòng quản lý kỹ thuật thi công