Dalat mannoir luxury

Dalat mannoir luxury

Chủ đầu tư

Five Star Group

Địa điểm

TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Quy mô

Villas

Hạng mục

Tổng Thầu

Thời gian