Daikin Office Building

Daikin Office Building

Chủ đầu tư

Daikin

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Quy mô

Office Building

Hạng mục

Thi công Kết cấu

Thời gian